Czy zainstalowany jest
Flash Player?
Zainstaluj Flash Player.
Pobierz Adobe Flash Player
Czy przeglądarka ma odblokowane
wyskakujące okienka?
Odblokuj wyskakujące okienka.
Pobierz instrukcję
Czy używana jest właściwa
wersja przeglądarki internetowej?
Uruchom platformę w jednej
z następujących wersji przeglądarek:
Przejdź do szkolenia